Over de whitelist
Search…
⌃K

Golf 1 - voor validators en onderzoekers

De plaatsen op de whitelist zijn beperkt en daarom hebben we besloten om drie verschillende golven te hebben, zodat meer toegewijde ecosysteemleden in een eerdere golf te kunnen in stappen. Logischerwijs worden degenen die hebben deelgenomen aan de testnetten toegewezen aan de eerste golf.
Om te verifiëren dat men inderdaad heeft deelgenomen aan het testnet, hebben we een speciale adresmapper gemaakt die zal helpen om uw substraatadres dat voor testnets wordt gebruikt, te verbinden met uw ETH-adres dat zal worden gebruikt voor de publicsale. Zodra uw adres in kaart is gebracht, wordt u geacht op de whitelist te staan voor de verkoop, maar alleen als u hebt deelgenomen aan de testnetten. Sla dit ETH-adres op om het te gebruiken op de dag van de daadwerkelijke verkoop en claim uw plek in de eerste golf.
*Alle 3 de opties van de openbare verkoop zijn beschikbaar voor golf 1